• سه شنبه  21   اردیبهشت 1400
  • info@kadbaano.com
  • ۰۲۱۳۳۶۰۴۹۴۷

اطلاعات تماس

  • دفتر مرکزی:تهران
  • تلفن:۰۲۱۳۳۶۰۴۹۴۷
  • فکس: ۰۲۱۳۳۶۰۴۹۴۷
  • ایمیل: info@kadbaano.com
  • ارتباط با مدیر تولید: ۰۹۱۲۴۴۶۷۰۸۲

ارتباط با ما